ƒержавний ком≥тет ”крањни
у справах нац≥ональностей та м≥грац≥њ

—п≥впрезиденту  онгресу
нац≥ональних громад ”крањн
√еорг≥ю ћозеру

Ўановний пане √еорг≥ю!

Ќа виконанн¤ дорученн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в є 11417/2 в≥д 17.10.02 р. ƒержкомнацм≥грац≥њ ”крањни за участю ћ≥н'юсту, ћ≥неконом≥ки,  ињвськоњ ћƒј, ƒержбуду та ƒержавноњ в≥домчоњ ком≥с≥њ у справах ув≥чненн¤ пам'¤т≥ жертв в≥йни та пол≥тичних репрес≥й при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни розгл¤нуто питанн¤ щодо ¬ашого зверненн¤ до державних та громадських орган≥зац≥й про можливе спорудженн¤ в район≥ Ѕабиного яру Їврейського общинного центру "—падщина".
Ќа основ≥ анал≥зу пропозиц≥й, отриманих в≥д  ом≥тету ¬ерховноњ –ади з питань культури ≥ духовност≥, м≥н≥стерств ≥ в≥домств, громадських орган≥зац≥й нац≥онального спр¤муванн¤ та пол≥тичних парт≥й, ≥де¤ щодо спорудженн¤ Їврейського общинного центру саме в район≥ Ѕабиного яру, м≥сц≥ масових розстр≥л≥в людей р≥зних нац≥ональностей, Ї неприйн¤тною.
« огл¤ду на зазначене ≥ беручи до уваги загальнодержавне та м≥жнародне значенн¤ мемор≥алу в Ѕабиному яру, ƒержбуд ”крањни сп≥льно з ƒержавною м≥жв≥домчою ком≥с≥Їю у справах ув≥чненн¤ пам'¤т≥ жертв в≥йни та пол≥тичних репрес≥й при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни, враховуючи глибоке занепокоЇнн¤ з приводу можливого буд≥вництва зазначеного центру "—падщина", вважають за доц≥льне розгл¤нути зазначене питанн¤ на розширеному зас≥данн≥ ƒержавноњ м≥жв≥домчоњ ком≥с≥њ ≥з залученн¤м в≥дпов≥дальних експерт≥в, громадськост≥ та ≥н≥ц≥атор≥в буд≥вництва, а також його всеб≥чного висв≥тленн¤ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

« повагою,
заступник √олови
–.Ў.„IЋј„ј¬ј

Hosted by uCoz